Nova CNC tokarilica

Nova CNC tokarilica omogućava nam precizno, kvalitetno i brzo više osno tokarenja i glodanje u jednom ciklusu. Omogućava nam izradu vrlo zahtjevnih dijelova u jednom ciklusu obrade.